Birkát HáChámá – Napszentelős bulik 28 évente

2037-ben hangzik el legközelebb a Napszentelés imája.Kevéssé ismert történelmi eseményre készül a zsidó nép. Utoljára 1981-ben volt Napújulás, amelyet a vallásos zsidók egy különleges szertartás keretében, az Örökkévalónak adott hálával tesznek emlékezetessé. A 28 évenként ismétlődő szertartás idén igazán különleges, hiszen éppen a legfontosabb zsidó ünnep a Peszách előtti napra esik. Az EMIH és a Chábád közössége a fenti napon a Keren Or – ban a reggeli imát követően (napsütéses idő esetén) a Napszentelés szertartást megtartja a zsinagógától 150 méterre fekvő téren, az ötödik és a hatodik megálló között a kőrúton.

Április 8-án, szerda reggel ér haza a Nap.

A Napszentelés, Birkát Háchámá egy különleges, 28 évente egyszer mondott ima, amely azon a bibliai hagyományon alapszik, amely szerint az Örökkévaló a teremtés negyedik napja elején teremtette a Napot (1Mózes 1:14-19.). Figyelembe véve, hogy a zsidó napok este kezdődnek, ekkor kedd este volt. Akkor mondjuk a Napszentelést, amikor újra kedd estére tér vissza a Nap akörüli helyzetébe, ahol a teremtéskor volt. Pontosabban az ezt követő reggelen, azaz szerda reggel, amikor látni és élvezni is lehet a Nap fényét.

A Nap állása egy év alatt ér vissza korábbi helyzetébe. A talmudi bölcs, Már Smuél (Smuél a csillagász, i. sz. 177/?/-257.) a napév hosszát 365 nap és 6 órában állapította meg, ami kis kerekítéssel meg is felel a csillagászat mai álláspontjának. Ez azt jelenti, hogy a második évben körülbelül 365 nap és 6 óra után került vissza a Nap újra abba a pozícióba, ahová a Teremtő az első évben elhelyezte, de ez már nem kedd este, hanem egy és negyed nappal később volt. Még egy évvel később péntek reggel 6 órakor került ugyanoda a Nap. 28 évnek kell eltelnie amíg újra kedd estére kerül teremtéskori helyzetébe. A 28-as szám (héberül írva , jelentése erő, képesség) a misztikában is nagy jelentőséggel bír.

A Napszentelésben a hangsúly az állandóságon van, hiszen életünk legbiztosabb pontjának Isten a Napot teremtette, – úgy rendelte, hogy napról napra, hónapról hónapra, évről évre mindig reggel feljöjjön, megtegye útját az égbolton és este lenyugodjon.

206. alkalommal tér vissza a természet a kezdetekhez

Ennek a 28 éves ciklusnak érünk a végére 206. alkalommal a világtörténelemben, ugyanis a zsidó bibliai hagyomány szerint, a világ teremtésének 5769. évében járunk. Idén ez a szertartás különleges jelentőséget nyer, hiszen a 28 éves ciklus vége pont a Peszách ünnepe előtti napra esik. Idén április 8-án este kezdődik a szabadulás ünnepe, melynek első estéjén, szerte a világon, a Bibliában (Mózes második könyvében) olvasható egyiptomi kivonulás több mint 3000 éves csodás megmenekülésére emlékezik a zsidó nép. Az ünnepség a széder estével kezdődik, amelyen pászka, torma és négy pohár bor mellett, olvassák fel a Haggadát, a megmenekülés történetét, mely egyben a zsidó nép örök szellemi szabadságának is az alkotmánya.

Kiadó: Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség
www.euroastra.hu

You may also like...