7. Spinoza Zsidó Fesztivál

Szeptember idén is egyet jelent a hagyományos Spinoza Zsidó Fesztivállal, ahol a szellemi-kulturális kielégülést a zsidó és izraeli zenei és színházi élményeken túl olyan nagyságok szolgáltatják, mint Popper Péter Yom Kippurról, Székhelyi József Ephraim Kishontól, avagy Heller Ágnes igazán modern, bibliai témájú előadásai.

SZEPTEMBER 6. VASÁRNAP, 19 ÓRA: Zsidó történelem a zene erejével – judaizmus zenével
André Hajdú, zeneszerző (Jeruzsálem)
SZEPTEMBER 7. HÉTFÕ, 19 ÓRA : Hochmecolás a zsidóság körül
Fröhlich Róbert, Székhelyi József
SZEPTEMBER 8. KEDD, 19 ÉS 21 ÓRA : Nekem te gyönyörű vagy!
Yiddishpiel Színház – Tel Aviv
SZEPTEMBER 9. SZERDA : Nekem te gyönyörű vagy!
Yiddishpiel Színház – Tel Aviv
SZEPTEMBER 10. CSÜTÖRTÖK, 19 ÓRA : Családi konfliktusok a zsidó Bibliában
Heller Ágnes
SZEPTEMBER 11. PÉNTEK, 19 ÓRA : Ephraim Kishon írásai alapján: A színház kész kabaré!
Székhelyi József, Orosz Anna, Várnai Szilárd, Borbély T. András
SZEPTEMBER 12. SZOMBAT, 19 ÓRA : Weisz Sándor, a tótkomlósi fényképész (Film, 52 perc)
Rendező: Radó Gyula
SZEPTEMBER 13. VASÁRNAP, 19 ÓRA : Orosz-zsidó dallamvilág
Jávori Ferenc (Fegya), Dunai Tamás
SZEPTEMBER 14. HÉTFÕ, 19 ÓRA : Yom Kipur, az engesztelés ünnepe
Popper Péter
SZEPTEMBER 15. KEDD, 19 ÓRA : Veszprémer Klezmer Band
SZEPTEMBER 16. SZERDA, 19 ÓRA : A rabbi és a plébános
Sándor György
SZEPTEMBER 17. CSÜTÖRTÖK, 19 ÓRA : Bächer Iván: Az én zsidó kabarém
Bächer Iván, Rácz Attila, Eszes Fruzsina, Ökrös Ottó

7. Spinoza Zsidó Fesztivál

7th Spinoza Jewish Festival

SZEPTEMBER 6. VASÁRNAP, 19 ÓRA
André Hajdú, zeneszerző (Jeruzsálem)
Zsidó történelem a zene erejével – judaizmus zenével

Hajdú András, izraeli zeneszerző Budapesten született 1932-ben. A Liszt Ferenc Zeneakadémián Kodálynál tanult. Kezdetben a cigányzene kutatásával foglalkozott, majd 1956-ban Párizsba emigrált. 1966 óta Jeruzsálemben él. Az idei Spinoza Zsidó Fesztivál alkalmával valódi intellektuális csemege kerül bemutatásra. Hajdú szerint a zene nem csak szórakozás! Ennél sokkal több, mélyebb, fontosabb! Ő a zene erejével a zsidó történelmet jeleníti meg, így zenéje fontos szerepet játszik a zsidóság megértésében. Hajdú magával sodró előadása és zenei illusztrációi (DVD és CD) alapján talán többet értünk meg a zsidóság történelméből, mint a történelemkönyvekből. A téma a múlt (a kétezer éves talmudi történelem, kétezer éves szöveg), de a zenei nyelv mai. Hajdú zenéjén keresztül nem győzünk tanulni és tanulni!!! Az izraeli zeneszerző – a 200 évvel ezelőtti folklór nyomán – a haszid forradalom világába is elvezet bennünket, s bejáratja velünk a különös haszid utat. „Az álmok Spanyolországban” című darabjában a spanyolországi kereszténység-zsidóság konfliktusoktól sem mentes egymás mellett élése játszódik le előttünk.

Zongoránál: Láng Gabriella

Jegyár: 2000,-

6 SEPTEMBER, SUNDAY 19.00
André Hajdú, composer (Jerusalem)
Jewish history elucidated by music

The Israeli composer André (András) Hajdú was born in Budapest in 1932. He studied at the Liszt Academy of Music with Kodály, among others. Initially, he performed research into Gypsy music. He emigrated to Paris in 1956, and has been living in Jerusalem since 1966. In the Spinoza Jewish Festival a real intellectual gem of music is presented. According to Hajdú music is not just for amusement. It is much more, deeper, and of more importance! For him, in his music the Jewish history becomes apparent, and thus plays an important role in understanding Judaism. From Hajdú’s erudite lecture with musical illustrations (DVD and CD) we will maybe understand more of Judaism than from history books. The theme is the past (two thousand years of Talmud history and texts), but the musical language is present-day. Through Hajdú’s music we keep learning and learning! The Israeli composer also introduces us to the world of the Chassidic revolution, on the basis of its two centuries old folklore. And in yet another piece ‘The Dreams of Spain’, Christianity and Jewry appear in full force, with all its conflicts, including the expulsion of the Jews (end 15th century).

Piano: Gabriella Láng

Price: 2000,-

 
SZEPTEMBER 7. HÉTFÕ, 19 ÓRA
Hochmecolás a zsidóság körül

Akik hochmecolnak:
Fröhlich Róbert, a Dohány utcai zsinagóga főrabbija,
Székhelyi József, színész

Témák:
Identitás-zsidentitás. Tangózhatna-e ma Spinoza? Kóser-internet?
Mit dobjunk el a hagyományokból, és mit vegyünk újonnan be?
Mi a fontosabb a zsidóságban: az egyén, vagy a közösség?

Jegyár: 2000,-

7 SEPTEMBER, MONDAY 19.00
High thoughts about Jewry

Participants:
Robert Fröhlich, head rabbi of the synagogue in Dohány Street
József Székhelyi, actor
Some themes:
Identity-Jewdentity. Would Spinoza dance the tango today?
Kosher internet? What should we remove from the tradition, and what can be added to it?

Price: 2000,-

SZEPTEMBER 8. KEDD, 19 ÉS 21 ÓRA   –  Magyarországi PREMIER
Nekem te gyönyörű vagy!
Yiddishpiel Színház – Tel Aviv

A Yiddishpiel Színház a színes izraeli színházi élet egyik kiemelkedő pontja. A színházat több mint húsz évvel ezelőtt a lassanként elhalványuló jiddis nyelv és jiddis kultúra megerősítésére hozták létre. S tették ezt sikerrel! A színháznak mintegy hatvan produkciója van, szerzőik között találjuk Sólem Aléchemet és Isaac B. Singert épp úgy, mint a budapesti születésű Ephraim Kishont, s művészeik a nagyvilágban már szinte mindenütt felléptek. A színház tagjainak egy része izraeli születésű, valamint emigránsok a volt Szovjetunóból, Romániából és Argentínából.
A Spinoza Zsidó Fesztiválra hozott produkciójuk részint a leghíresebb zsidó dzsesszénekeseknek, a világhírű Barry nővéreknek állít emléket. A nővérek: Clara és Minnie Barry (eredetileg Bagelman) a New York-i Bronx-ban születtek és már a harmincas években dzsesszesítették a jiddis népdalokat. A zenei múltat összekötötték az amerikai jelennel. Jó hangjuk, humoruk, színészi képességük, szépségük, bájuk és nagy nyelvtudásuk (kilenc nyelven énekeltek) közel fél évszázadon keresztül elbűvölte Amerikát és a nagyvilágot. A Spinozában most bemutatásra kerülő produkció a Barry-nővérek, valamint a Yiddishpiel dalok keverékéből összeállított speciális műsor. Csupa humor, irónia, bölcsesség és báj!

Közreműködnek:
Énekli és játssza Anat Atzmon és Monica Wardimon
A zongoránál Misha Blecharovitz

Jegyár: 3000,-

8 SEPTEMBER, TUESDAY 19.00 AND 21.00
For Me You Are Beautiful!
Yiddishpiel Theatre – Tel-Aviv

The Yiddishpiel Theatre is a highlight in the colourful theatrical life of Israel. It started over 20 years ago with the purpose to reinforce the fading Yiddish language and culture. The story is a success story. The theatre’s repertoire counts over 60 productions, (from Sholem Aleichem through Isaac B. Singer to the Budapest-born Ephraim Kishon), which have been performed all over the world. Its members are native Israelis as well as immigrants from the former Soviet Union, Rumania, and the Argentine. Their production for the Spinoza Jewish Festival is in part a memorial to the most famous singers of Jewish jazz, the world-famous Barry Sisters. Clara and Minnie Barry (originally Bagelman) were born in the Bronx (New York), and brought already in the 1930`s Yiddish folklore and songs in a jazzy way. Thus they connected the music of the past with the present. With their good voices, humour, talent for the theatre, beauty, charm, and great linguistic ability (they sang in 9 languages) they enchanted America and the world for almost half a century. Minnie (Myrna), who had the lower voice, died in 1976, but Clara continued to sing well into the 21st century. The production to be shown in Spinoza mixes songs of the Barry Sisters with other songs, full of humour, irony, wisdom, and charm!

Performers:
Anat Atzmon and Monica Wardimon, singing and playing
At the piano: Misha Blecharovitz

Price: 3000,-

SZEPTEMBER 9. SZERDA
Lásd szeptember 8.

9 SEPTEMBER
See 8th September

SZEPTEMBER 10. CSÜTÖRTÖK, 19 ÓRA
Heller-est: Családi konfliktusok a zsidó Bibliában

A filozófussal Kardos András beszélget Szülő-gyermek kapcsolata a Talmudban.
Mi az, ami ebből manapság is aktuális? Generációk közötti konfliktusok a bibliai időktől napjainkig.

Jegyár: 2000,-

10 SEPTEMBER, THURSDAY 19.00
Ágnes Heller-evening
Family conflicts in the Jewish Bible

András Kardos interviews the philosopher Parent-child (in particular father-son) relation What is still actual today? Generation conflicts from Biblical times to our day.

Price: 2000,-

SZEPTEMBER 11. PÉNTEK, 19 ÓRA
Ephraim Kishon írásai alapján: A színház kész kabaré!
Avagy mit lát egy civil (író) ha betéved a színházi fenevadak közé?

„E kabaré nem csak röhögde, hanem a líra és derülés helye.” (MGP)
Ephraim Kishon halálának napján a Spinoza épp a magyar születésű izraeli szerző művét játszotta.
A 2009-es Spinoza Zsidó Fesztivál alkalmából a közönség ezt a darabot felújítva láthatja.

Közreműködők:
Ephraim Kishon (Kishont Ferenc) szerepében: Székhelyi József

A társulat tagjai: Orosz Anna, Várnai Szilárd, Borbély T. András
Szerkesztette és rendezte: Czeizel Gábor
Fordította: Hideg János

Jegyár: 2500,-

11 SEPTEMBER, FRIDAY 19.00
Theatre is a real Cabaret! Based on writings by Ephraim Kishon
What does a layman (who happens to be a writer) see if he by accident lands in between the brutes of the theatre?

As it happened, Spinoza Theatre brought this piece by the Hungarian-born Israeli writer on the very day of his death. The 2009 Spinoza Jewish Festival offers the public the opportunity to see this piece again, in a revised form.

Contributors:
The role of Ephraim Kishon (Kishont Ferenc): József Székhelyi

Members of the theatre company: Anna Orosz, Szilárd Várnai, T. András Borbély
Editing and staging: Gábor Czeizel
Translation: János Hideg

Price: 2500,-

SZEPTEMBER 12. SZOMBAT, 19 ÓRA
Weisz Sándor, a tótkomlósi fényképész (film, 52 perc)

„És mert a fényképészek közül sokakat elhurcoltak és megöltek, míg lakásukat és műhelyüket a berendezéssel együtt konfiskálták – így hagyatékuk sem igen akad, csak utókoruk van.”
Závada Pál, tótkomlósi születésű, Kossuth-díjas író mozaikokból rakja össze az ugyancsak tótkomlósi születésű Weisz Sándor fényképész életét, személyiségét és korát. Az 52 perces dokumentumfilmben Závada szemtanúk segítségével megteremti Weisz Sándor utókorát. Az író úgy próbálja elénk tárni a fényképész valódi alakját, hogy közben magáról Weisz Sándorról egyetlen fényképet és egyetlen írott sort sem talál. Weisz Sándor életre hívásában segítségére van a szintén Tótkomlóson születetett író, Benedek István Gábor (BIG), a Weisz család barátja, valamint Gyõri Ida, a könyörtelen pontossággal emlékező egykori tanárnő. Ha ma megnézzük a tótkomlósi fényképész egyik fotóján az egyszerre jelenlévő hatvan ember portréjának élességét, megvilágítását, kiderül, hogy Weisz Sándorból akár európai hírű fényképész is lehetett volna. A filmben bemutatott Weisz Sándor-fényképekből a tótkomlósi élet minden rezdülete követhető.

Közreműködők:
Forgatókönyvíró: Závada Pál
Operatőr: Sibalin György
Szerkesztő-producer: Bubryák István
Rendező: Radó Gyula

Jegyár: 1000,-

12 SEPTEMBER, SATURDAY 19.00
Sándor Weisz, the Photographer from Tótkomlós (film, 52 min.)

„And because many photographers were deported or shot, and their houses and studios with their inventory confiscated, their inheritance was lost, only their posterity remained.” Pál Závada, born in Tótkomlós in south-east Hungary, and bearer of the Kossuth Prize, has pieced together from existing fragments the life and times of the photographer Sándor Weisz, also a native of Tótkomlós. In his documentary film Závada gives us, by means of eyewitnesses, an idea of Sándor Weisz’s legacy. Thus the writer tries to show the photographer in his real shape, whereas about Sándor Weisz himself not a single photo or written statement remained. Two persons answered the call to help reconstructing the photographer’s life: the writer Benedek István Gábor (BIG), born in Tótkomlós and friend of the family, and a former teacher Ida Győri, remembering events with merciless precision. From the sharpness and exposure of one of his pictures, with 60 persons on it, we may infer that Sándor Weisz could have reached the European top in his profession. From the photos shown in the film, all quivers of life in Tótkomlós can be followed.

Collaborators:
Script: Pál Závada
Operator: György Sibalin
Editor-producer: István Bubryák
Director: Gyula Radó

Price: 1000,-

SZEPTEMBER 13. VASÁRNAP, 19 ÓRA
Orosz-zsidó dallamvilág

Babel: „Odesszai történetek” világában járunk: a tízes és húszas évek zsidó Odesszájában. Mi is történt akkoriban Odesszában? Erről sokat megtudhatunk az akkori odesszai zsidó dalokból és viccekből. Odessza egyébként régóta „humorfőváros”. A dalokból és viccekből elénk tárul az ottani zsidó élet, zsidó világ színessége, gazdagsága. Az odesszai zsidó zenei világban kalauzunk és tolmácsunk a Munkácsról származó klezmerkirály: Fegya. No és mi is történt Ukrajnában, Anatevkában? Anatevkai idegenvezetőnk Dunai Tamás.

Közreműködnek:
Jávori Ferenc (Fegya), zeneszerző, a Budapest Klezmer Band vezetője
Dunai Tamás, színművész

Jegyár: 2500,-

13 SEPTEMBER, SUNDAY 19.00
The world of Russian-Jewish songs

We enter the world of Isaac Babel’s ‘Odessa Tales’: the Jewish Odessa from the 1910s – 1920s. We can learn a lot from its contemporary Jewish songs and jokes (Odessa is known as the ‘capital of humour’). These give a lively picture of the life in this Jewish world – and underworld. Our guide and translator in the Jewish musical world of Odessa is Fegya, King of Klezmer, born in the Transcarpathian town of Munkachevo (Munkács). And what happend in the world of Anatevka? Our guide there is Tamás Dunai, with stories and songs.

Performers:
Ferenc Jávori (Fegya), composer
Tamás Dunai, actor

Price: 2500,-

SZEPTEMBER 14. HÉTFÕ, 19 ÓRA
Popper-est: Yom Kipur, az engesztelés ünnepe

Yom Kipur az engesztelés napja, a megbocsátás ünnepe. Bűn és bűntudat az egyistenhitben. Az Úr mindent megbocsáthat. És az ember? A megbocsátás szuverén jog vagy kötelesség? Felejtés és megbocsátás. Mindig van megbocsátás?

Jegyár: 2000,-

14 SEPTEMBER, MONDAY 19.00
Popper-evening: Yom Kippur, the Day of Atonement

Themes:
Guilt and feeling of guilt in connection with monotheism.
The Lord may forgive anything. But man?
Is forgiveness an exclusive right or a duty?
Forgetting and forgiving.
Is there always forgiveness?

Price: 2000,-

SZEPTEMBER 15. KEDD, 19 ÓRA
Veszprémer Klezmer Band – az „Anyós padlás” zenekara

A Spinoza színpadán az elmúlt évek alatt számos klezmer-együttes lépett fel (Pannónia Klezmer Band, David Klezmer Quintet, Klezmerész, Jerusalem Klezmer stb.) Ami mindnyájukban közös: valamennyien jól elszórakoztatták a nézőket, és mindegyik budapesti együttes volt. Ebben az évben a magyar vidéken kerestünk együttest, és ezennel a veszprémi klezmernek adunk bemutatkozási lehetőséget.

Mint közismert, a klezmer zene kelet-európai, zsidó, hangszeres, a kelet-európai népdalokból táplálkozó tánczene. A korai klezmer hangszere a hegedű és a cimbalom, s a klarinét csak később, a 20. század elején csatlakozik hozzájuk. A klezmer őshazája Kelet-Európán belül is Lengyelország, Oroszország, de dallamvilágában a bolgár, román, magyar, szlovák, cigány stb. dalok is fontos szerepet játszanak. A Veszprémer Klezmer Band 1995 októberében az „anyós padlásán” alakult meg, s az elmúlt 14 évben számtalan helyen fellépett. Az együttes specialitása az, hogy zenei világuk főleg a magyar dallamvilágból táplálkozik. Ezen belül is főleg a Monarchia korabeli dallamokat ismerjük fel.

Köreműködnek:
Barta János – klarinét
Tax Zoltán – hegedû
Fodor Papp Ferenc – harmonika
Wágner Balázs – bőgő

Jegyár: 2000,-

15 TUESDAY, SEPTEMBER 19.00
Veszprémer Klezmer Band

Several klezmer bands have performed in Spinoza during the six years of its existence: Pannonia Klezmer Band, David Klezmer Quintet, Klezmerész, Jerusalem Klezmer etc. They all had in common that their public was well entertained and they were all from Budapest. This year we looked for ensembles from the Hungarian countryside and invited an ensemble from Veszprém to perform in Spinoza. We know that klezmer music is East European, Jewish instrumental dance music, feeding on folk songs, and mixing these elements. The first klezmer instruments were violin and cymbalon, the clarinet joined them only later, early in the 20th century. The cradle of instrumental klezmer is Poland and Russia, but in the songs Bulgarian, Rumanian, Hungarian, Slovak, and Gypsy influences play an important role. The Veszprém Klezmer Band was born in 1995 on „the attic of the mother-in-law” and has performed countless times since. Their music is mainly derived from Hungarian folksong.

Performers:
János Barta – clarinet
Zoltán Tax – violin
Ferenc Fodor Papp – accordion
Balázs Wágner – contrabass

Price: 2000,-

SZEPTEMBER 16. SZERDA, 19 ÓRA
Sándor György humoralista :A rabbi és a plébános

Egy lengyel zsidó kisvárosból a szegény zsidó felkeresi Párizsban a gazdag Rotschildot, aki épp a halhatatlanság problémáján töpreng. A kapus útját állja, de mikor a zsidó azt állítja, hogy ismeri a halhatatlanság titkát, beengedi.
„No, szegény zsidó, kapsz 100 aranyat, ha tényleg tudod, mi a halhatatlanság titka. Halljam hát!”
– ígéri Rotschild.
„Költözzön a mi szegény kis városunkba, kedves Uram, ott ugyanis még egyetlen gazdag ember sem halt meg.”
* * *
Hasonló és saját szerzeményű történetekkel továbbá a zsidó-keresztény párbeszéddel szórakoztat-tanít bennünket Sándor György, a humoralista.

Jegyár 2000,-

16 SEPTEMBER, WEDNESDAY 19.00
György Sándor, humoralist: The rabbi and the priest

A poor Jew from a small Polish town (shtetl) visits the rich Rotschild in Paris, who is just pondering about immortality. The servant does not allow the Jew to enter, but when he says to possess the secret of immortality, he is shown in.
„Well, poor Jew, you will get 100 pieces of gold, if you really can tell me how to become immortal”, – promises Rothschild.
„Dear Sir, come and live in our poor shtetl, there has never died a rich man.”
* * *
With such anecdotes and stories of his own invention, as well as with Jewish-Christian dialogues the humoralist will entertain and teach us.

Price : 2000,-

 
SZEPTEMBER 17. CSÜTÖRTÖK, 19 ÓRA
Bächer Iván: Az én zsidó kabarém
Politikai kabaré kuplékkal

Zsidó volt-e Lenin? Zsidó volt-e az orosz cár? E kérdésre úgy keresték a 20-a évek a kabaréi a választ, ahogy ezt ma egyesek keresik a Kossuth téren. Mindig így volt, mindig így lesz? Bächer kabaréjában nem tudjuk eldönteni, hogy a múltról vagy a jelenről humorizál-e. Vagy tán mindkettőről?
Írta Bächer Iván
Elõadják Rácz Attila, Eszes Fruzsina
Narrátor Bächer Iván
Zongoránál Ökrös Ottó

Jegyár: 2500,-

17 SEPTEMBER, THURSDAY 19.00
Was Lenin Jewish?
Was the Tsar of all Russians a Jew?

Such questions the cabarets of the 1920s tried to answer, as nowadays some try on the Kossuth Square. Was it always, and will it always be like that? In Bächer’s cabaret we cannot decide if the humour relates to the past or to the present. Or is it related to both?

Texts Iván Bächer
Performers Attila Rácz, Fruzsina Eszes
Narrator Iván Bächer
Piano Ottó Ökrös

Price: 2500,-

FOTÓ-GALÉRIA
A SPINOZÁBAN FELLÉPÕ MÛVÉSZEKRÕL

7. őszi zsidó fesztiválunk alkalmából a Spinoza megnyitja fotógalériáját. Kapolka Gábor fotóművész a Spinoza fesztiválok és egyéb programok alatt hűségesen fotózott. A fellépő művészekről és közéleti személyiségekről készült fotók most, a 7. fesztiválon kerülnek bemutatásra.

PHOTO GALLERY
ABOUT ARTISTS PERFORMING IN SPINOZA
On the occasion of the 7th Jewish autumn festival a photo gallery will be opened in Spinoza. Photographer Gábor Kapolka has diligently taken pictures during the Spinoza festivals and other programmes. The photos about performing artists and public persons will be on display at the 7th festival.

A fesztivál alatt zsidó kulináris élvezetek a Spinozában!
During the festival Jewish culinary pleasures in Spinoza!

A SPINOZA legegyszerűbben metróval közelíthető meg: az Astoria vagy a Deák téri megállótól néhány perces séta.
Spinoza can be reached by subway, a few minutes walk from the stations Astoria or Deák Tér.

Cím / Address: 1074 Budapest, Dob utca 15.
Telefon / Phone: + 36 1 413 7488, 7489,
Fax: +36 1 413 7488
E-mail: spinozahaz@spinozahaz.hu,
Internet: www.spinozahaz.hu
Nyitvatartás minden nap / Open daily between: 8-23 h

Hely mindig van!
There is always room!
A Spinozába látogatók 50 %-os kedvezménnyel parkolhatnak a Gozsdu-udvar új parkolójában (Holló u. 6.), 50 méterre a Spinozától.
Our guests can use on half price the new parking lots of the Gozsdu-udvar (Holló u. 6.), 50 meters from Spinoza.

You may also like...