Megdöbbentő felfedezés Jeruzsálemben

Megtalálták a Hasmoneus-periódus időszakából származó első épületromokat, melyek kitöltik az ókori város történetében tátongó egyik hiátust.
 

Az épület maradványait a Givati parkolóház területén folyó ásatások során fedezték fel. A több éve zajló munkálatok során már számos figyelemre méltó leletet tártak fel, többek között egy épületet a második templom korából, a bizánci korból származó kincseket, nemrégiben pedig egy római palota romjai között egy 1700 éves átoktáblát.
 
Doron Ben Ami és Yana Tchekhanovets, az ásatásvezetők elmondták, a kiterjedt ásatások ellenére még mindig jelentős hiátus tátong a város régészeti adatai között a Hasmoneus-periódust illetően. Makkabeus Simon alapította a Hasmoneus-dinasztiát Kr. e. 140-ben. Ez a ház uralkodott Júdea felett egészen Kr. e. 37-ig, amikor is Nagy Heródes került hatalomra.
„A város erődítményeinek néhány maradványát, illetve edényeket és kisebb tárgyakat leszámítva a Hasmoneus-kori város egyetlen épületmaradványát sem találtuk meg eddig, ezért a felfedezés áthidal egy bizonyos hiátust Jeruzsálem történetében – tették hozzá. – A hasmoneusi város, melyet részletesen ismerünk Josephus Flavius munkáiból, hirtelen kézzelfogható alakot öltött.”
Josephus Flavius könyvei – A zsidó háború és A zsidók története – számos régész munkáját és interpretációit segítette. A nemrégiben egy föld alatti kamrában főzőedényeket  feltáró kutatók például úgy hiszik, eme tárgyak arra az éhínségre nyújthatnak bizonyítékot, amely Josephus szerint a város római ostroma alatt ütötte fel fejét.
A hivatal szakemberei elmondták, a hasmóneusi épület csak az utóbbi hónapokban került napvilágra. A struktúra igen lenyűgöző méreteket mutat: négyméteres magasságba nyúlik és 64 négyzetméternyi területet foglal el, mészkőfalai több mint egy méter vastagok. Belül agyagedényeket és érméket találtak, eme utóbbiak révén meg tudták határozni a struktúra korát. Úgy hiszik, építése a Kr. e. második század elején indult meg, majd a hasmoneusi korban is folytatódott, ekkor végezték el a legfontosabb változtatásokat a belsejében.
 
 
Forrás: Hirado.hu 

You may also like...