Polgár Ernő könyvhétre készülő új kötetéről

A szerző pályáját is bemutató és zsidó ismeretterjesztő mellékletekkel bővített kötet Polgár Ernő irodalmi pályája 35. évfordulójára jelenik meg, s remélhetően minden irodalmi könyvespolcon feltűnést kelt. A zsidó nem szitokszó, hanem vallás, amelyet a Zsidók, kotródjatok! (Száműzetés Babilonba) c. könyvben a szerző több nézőpontból is bemutat.

Zsidók, kotródjatok! – Száműzetés Babilonba

Milyen durván hangzik! Milyen kíméletlenül! S mennyire gyűlölködő! Mégis hányszor és hányszor kiáltották már! A keresztes hadjáratba vonuló katonák, miközben leöldösték a zsidókat. A nácik. A rómaiak. De a babiloni katonák is ezt ordítozták, amikor elfoglalták, lerombolták a jeruzsálemi Szentélyt, és száműzték a zsidókat. Polgár Ernő életműkiadás sorozatában megjelent vaskos művelődéstörténeti regényének szereplői: Tóra arámi nyelvre fordítója, a híres betért, Onkelosz, Dániel próféta, Jeremiás és sokan mások. A kötet eseményei napjainkban, a szerző gyermekkorában, a zsidók babiloni száműzetése idején játszódik, miközben az író a valóságot a fikcióval kollázst alkotva vázolja fel a zsidók múltját, történelmét, hagyományait: az egyistenhit lényegét, amelyet keresztények és iszlámhitűek – megtartva és megváltoztatva – átvettek.

Burány Tamás kiadóvezető

You may also like...