Kulturális negyedet épít Erzsébetváros a Kazinczy utcában

Ezen a héten kezdődött, s várhatóan jövő szeptemberre átadják Erzsébetvárosban a Kultúra utcáját. A mintegy egymilliárd forintos fejlesztés a VII. kerület egyik legkiemelkedőbb programja, melynek részeként a Kazinczy utcával együtt annak több, műemléki védettségű épülete is megújul, s számos kulturális, szórakoztató és szabadidős funkcióval bővül. Az így létrejövő városmag mintegy folytatása lehet a nemrég átadott Belváros főutcájának.

Alighogy átadták a Belváros főutcáját, a szomszédos Erzsébetvárosban ezen a héten megkezdődött egy hasonló léptékű, nagyszabású fejlesztés, a Kultúra utcája elnevezésű program megvalósítása, s az érintett VII. kerületi városrész funkcióbővítésekkel párosuló rehabilitációja. A Holló utca–Király utca–Kisdiófa utca–Nagydiófa utca–Wesselényi utca–Síp utca által határolt területen az önkormányzat az Eötvös Lóránd Tudományegyetemmel, a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközséggel, valamint a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum karöltve látott hozzá a településfejlesztéshez. A VII. kerület a partneri együttműködéssel egy dinamikus városmagot szeretne létrehozni, ahol a fenntartható fejlődés és a javuló életminőség mellett megőrizhető a hely arculata, kulturális és vallási identitása.

Új városmag jövő őszre

A tervek szerint már jövő őszre újszerű képet fest majd a Kazinczy utca, mint a leendő Kultúra utcája. A Dob utca és a Wesselényi utca közötti szakasz rekonstrukciójával párhuzamosan több műemléki védettségű épület megújul és számos funkcióval bővül várhatóan 2011. szeptember végére. A projekt összköltsége egymilliárd-ötvenötmillió forint, ebből csaknem 833 milliót a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségen keresztül az Európai Unió, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszíroz, az önkormányzat ehhez 222,6 milliós önrésszel járul hozzá. Erzsébetváros a Közép-Magyarországi Operatív Program Budapesti kerületi központok fejlesztése című pályázatán nyerte el az összeget.

A pályázati felhívás egybevágott a kerület régóta áhított elképzeléseivel, hiszen a kiírás az önkormányzatok település-rehabilitációs ötleteinek a megvalósítását ösztönözte; azaz: új gazdasági, közösségi funkciók megjelenését, a meglévők megerősítését, kulturális, épített örökségi, valamint turisztikai értékek feltárását, kiskereskedelmi funkciók erősítését, továbbá vonzó városi környezet kialakítását, amely vonzza a további magánberuházásokat. Mindezek mellett kötelezően el kell végezni például a középületekben szükséges azbeszt- és akadálymentesítést.

Zsinagóga, egyetem, múzeum – multifunkciókkal

A Kultúra utcája öt kiemelkedő épület rekonstrukcióját tartalmazza. Az egyik a Dob utca 29. alatt található, műemlékileg védett, ám igen rossz állapotú önkormányzati tulajdonú ház eredeti állapotában történő homlokzat-felújítása. Az épületben egy, a környezettudatos magatartásra nevelő központot, valamint több, a kézműves és népi kismesterségek bemutatására szolgáló közösségi teret alakítanak ki. A funkcióváltás az épület jelentős belső átalakítását, akadálymentesítését teszi szükségessé úgy, hogy közben megőrizzék a műemlékértéket hordozó építészeti elemek eredeti állapotát.

A Kazinczy utca 34-ben is komoly átalakítások lesznek: a klasszicista műemléképület homlokzat-felújítása mellett a házban egy kávézót, valamint egy közösségi funkciójú úgynevezett Zsidónegyed I-pontot alakítanak ki. Ebben bemutatják a VII. kerületi zsidóság helytörténetét és kultúráját, a kapcsolódó weboldal pedig tájékoztatást ad az I-pont működéséről, nyitva tartásáról, szolgáltatásairól, programjairól, emellett fórumot, kultúrtörténeti ismertetést és hasznos linkeket tartalmaz. A helyiségben infotornyit helyeznek el nagyméretű érintőképernyővel, vandálbiztos billentyűzettel, hangszóróval és fejhallgatóval. A homlokzat-felújítás mellett a földszint és az emelet feletti födémet is kicserélik a tetőszerkezettel együtt. Az épület utólagos szigetelését is elvégzik, az akadálymentesítést pedig – a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal egyeztetve – rámpa és lift biztosítja.

Felújítják a Kazinczy utca 29-ben található Orthodox Zsinagógát is, a külső épületszerkezetek mellett a homlokzatok és a tető rekonstrukciója valósul meg az úgynevezett konzervátori szemlélettel, azaz az anyagok, felületek, nyílászárók teljes cseréje helyett a meglévőket konzerválják, szükség szerinti pótolják gondosabb, körültekintőbb eljárással. Ezáltal megtartják, illetve érzékelhetővé teszik az épület csaknem száz éves érlelődését, történelmi patináját. Sor kerül a bejárati előlépcső, a lábazati, homlokzati kőfelületek, az utcai homlokzat téglaburkolatú felülete, a műkőbetétek, valamint a főkapu rekonstrukciójára. A felújítás részét képezi az erkélykorlát, az oldalsó bejárati acélkapuk, valamint az iparművészeti műtárgyak helyreállítása, pótlása. A zsinagóga és a benne működő múzeum, valamint színház könnyebb látogathatóságát segíti a lépcsőházban felújítandó vizesblokk. Megtörténik az udvar akadálymentesítése, amely egy mobilszínpad felállításával koncertek, rendezvények megtartására válik alkalmassá. A kapu mögött turisztikai célú kiállítótér lesz.

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara által használt Kazinczy utca 23-27. szám alatti épület homlokzatát és auláját újítják fel, s átalakítják a bejárati portált. Így az intézmény mint „nyitott universitas” újabb közfunkciók, kulturális események befogadására válik alkalmassá. A központi aulában rendezvények megtartására alkalmas, megnövelt belmagasságú teret alakítanak ki. Ehhez kapcsolódik az aula melletti előadóterem korszerűsítése, az építészeti, épületgépészeti eszközökkel pedig alkalmassá válik a konferenciateremkénti működésre. Az ELTE állandó pedagógiatörténeti és neveléstörténeti kiállítást létesít, melyet az átalakított aulával együtt mindenki számára látogathatóvá tesz. Az egyetem emellett rendszeres programokkal járul hozzá a projekthez, azaz konferenciák, nemzetközi rendezvények, tanfolyamos felnőttképzések, átképzések, pódiumszínpados előadások szervezésével.

A Kazinczy utca 21-ben található Magyar Elektrotechnikai Múzeum külső-belső rekonstrukciója az épületegyüttes homlokzati felújítása mellett az udvarét is magába foglalja, az akadálymentesítést egy külső lift megépítésével oldják meg. Az intézmény új múzeumpedagógiai foglalkozásokat, oktatási, szabadidős programokat szervez, bővíti a tárlatvezetéseket, erősíti kapcsolatát a köz- és felsőoktatási intézményekkel, új múzeumi kiadványokat és foglalkoztató eszközöket készít. A hátsó épület kulturális célú hasznosítására Erzsébetváros pályázatot írt ki, a nyertes magánbefektető vállalta, hogy az épület belső rekonstrukciójával párhuzamosan egy sor multikulturális-szabadidős-szórakoztató-vendéglátó funkciókat biztosít.

A Kultúra utcája

A Kultúra utcáját az épületrekonstrukciókon túl a Kazinczy utca Dob utca és Wesselényi utca közötti szakaszának felújításával teszik teljessé. A szűkített forgalom a gyalogosoknak kedvez majd, a sűrű beépítésű utca a jelenlegi járda-útpálya-járda elrendezés helyett faltól falig egyszintű burkolatot kap. A 6-8 méter széles felület egy forgalmi sáv és kétoldali akadálymentes gyalogos felület kialakítására elegendő. A meglévő út- és járdaburkolatokat teljesen le kell bontani. A burkolat teljes szélességében bazalt és gránit kiskockakővel lesz kiépítve. A járdát, útpályát és parkolókat fényvetősor választja majd el. Az útcsatlakozásoknál, gyalogátkelőknél a szegély akadálymentes lesz. Falikarokkal korszerűsítik a közvilágítást, illeszkedve az utca hangulatához, méreteihez, az Elektrotechnikai Múzeumhoz felújított udvara pedig bekapcsolódik a sétáló utcába. Utóbbi ezáltal megnyílik a gyalogosforgalom számára mintegy az utca kiöblösödéseként.

A Kultúra utcája programnak a saját promóció és a városmarketing is része lesz, a program megjelenik a lakás kiállításon, a turisztikai vásáron, az elkészítendő kreatív városmarketing-stratégia és akcióterv pedig szervesen illeszkedik majd a kerület integrált városfejlesztési stratégiájához.

Kálmán Attila| NOL

You may also like...