Zsidó oktatás határok nékül, ingyen? JMPoint Akadémia!

Pár évvel ez előtt született meg az ötlet egy új tanintézmény létrehozásáról, egy magyarországi zsidó oktatásban eddig teljesen új formában, az Interneten. Mert ez az egyetlen olyan tér, ami valóban független lakhelytől, napszaktól és mindenki számára teljesen nyitott.

A JMPoint Alapítvány a klasszikus zsidó értékek szerint cselekszik, és a gyökereinkkel kapott hagyomány azt tartja, hogy kötelességünk tanulni és tanítani. A tudás megszerzése mindenki számára nyitott kell legyen, mert az minket is gyarapít. Ezért döntöttünk úgy, hogy a JMPoint Akadémiára való jelentkezés ingyenes, de természetesen támogatásra és elismerésre az oktatók és szervezők munkája felé mindig van lehetőség.

A zsidóság világa még ma, a 21. században is túl zártnak tűnik és így nem csupán azok nem mernek baráti lépést tenni felé, akiket érdekel a vallás, hagyomány és zsidó élet, hanem azok sem, akiknek zsidó családi gyökereik eltávolodtak ezektől a dolgoktól. Úgyhogy ebben az esetben két célunk van. Az egyik a falak lerombolása és a sok közszájon forgó hamis információ elleni fellépés, másrészt pedig a zsidó létbe újra becsatlakozni kívánók szellemi felvértezése. De nem szabad megfeledkeznünk azokról sem, akik koruk, elfoglaltságuk vagy egyszerűen csak a földrajzi távolságok miatt nem tudnak becsatlakozni a zsidó tanulás hagyományos, leülős-beszélgetős formáiba.

Az oktatási program páratlan lehetőség zsidóknak és nem zsidóknak egyaránt. A színvonalas oktatási anyagoknak köszönhetően élményt nyújt majd a tanulás kortól és előképzettségtől függetlenül. Az elvárások az oktatók felé rendkívül magasak. Előadóink között magyarországi szakemberek és a nagyobb egyetemek oktatói mellett olyan nevek is vannak, mint Európa legnagyobb zsinagógája részeként működő Zsidó Múzeum igazgatója, de például a németországi Humboldt Egyetem, a bangkoki Mahidol Egyetem tanárai, vagy a Szépművészeti Múzeum muzeológusai. Nekik sokszor erősen vissza kellett venniük a már megszokott tudományos és hétköznapi olvasásban kissé száraz fogalmazásból is, és időközben közben az eredetileg két évesnek meghirdetett képzés is három évre bővült!

A JMPoint Akadémia zsidó tanulóprogramjára előzetesen lehet jelentkezni, de a folyamatosság és áttekinthetőség miatt új évfolyamok a felsőoktatásban megszokott rendszerrel egy időben kezdődnek. Az Akadémia harmadik tanulmányi évének megkezdésével az eddig 2000 oldalnyi tudnivaló és teszt természetesen arányosan növekszik!

2010 szeptemberében pedig befejezte tanulmányait az első évfolyam, és az ünnepélyes oklevélátadóra Gedalja böjtje után került sor, hagyományos ünnepi asztallal.

Ne feledd! Már most is jelentkezhetsz az őszi évfolyamba, amelyhez pusztán egy gyors, előzetes regisztráció szükséges!

A diákok 2011. márciusáig a következő tárgyakkal ismerkedhetnek meg:

1. évfolyam

A zsidó hagyományok alapjai
-Mi a zsidó ellentéte? A zsidó hagyomány lehetséges megközelítései
-A zsidó történelem dióhéjban
-A rabbinikus irodalom alapfogalmai és műfajai
-A Biblia és a rabbinikus irodalom története

Ünnepek, szokások
-A Szombat
-Ros Hásáná, Jom Kipur
-Pészáh, Sávuot, Szukkot
-A zsinagóga és a kegytárgyak

A zsidó konyha
-A zsidó konyha
-A zsidó konyha kellékei, a Kasrut alapjai
-Szombat és ünnepnapok törvényei, Pészách
-Ünnepi ételek, étkezési szokások, Az élet körforgása, Miért eszünk kósert? Jákob létrája

A zsidó nő

-Női szerep a zsidóságban
-Nők a zsidó történelemben: ókor és középkor
-Nők a zsidó történelemben: újkor és legújabbkor I.
-Nők a zsidó történelemben: újkor és legújabbkor II.

Magyar zsidó történelem

-A zsidó művelődés és élet a középkori és reneszánsz Magyarországon
-A zsidók jogi helyzete a középkori és reneszánsz Magyarországon
-A zsidó művelődés és élet a középkori és reneszánsz Magyarországon
-A zsidók a török hódoltság idején

Magyar zsidó irodalom

-A magyarországi zsidó irodalom a kezdetektől 1867-ig
-Az emancipáció és az asszimiláció korszaka 1867-1914
-Az első világháborútól a soáig
-A soától az magyarországi zsidó kultúra reneszánszáig

Zsidókérdés, antijudaizmus/antiszemitizmus és cionizmus a polgári kori Magyarországon
-Zsidókérdés – az emancipáció dinamikája
-Emancipáció – zsidókérdés, antiszemitizmus a jogegyenlősítéstől az I. vh.-ig
-Antiszemitizmus – zsidókérdés, a két világháború közötti időszak
-A cionizmus a polgári kori Magyarországon – a kezdetektől a Soáig

Kürti Adrienn, Radnóti Zoltán, Dr. Schweitzer Gábor, Biró Tamás, Gantner Brigitta Eszter, Peremiczky Szilvia

2. évfolyam

Izrael régészete
-Bevezetés és a kezdetek
-A neolitikum és a rézkor időszaka (i.e. 8500-3300)
-A Bronzkor (i.e. 3300-1200)
-A Vaskor I – IIA (i.e. 1200-925)

Ókori zsidó történelem
-Ókori zsidó történelem
-A babilóni fogságtól a Makkabeusok felemelkedéséig
-A Makkabeusok felemelkedésétől – A római hódításig
-A rómaiak uralma és a felkelés

Zsidó tematika a magyar filmekben – 1945-től napjainkig
-1945-től napjainkig
-A Holokauszt képi ábrázolásának problémái
-Magyar filmek: 70-es évektől
-Egy megfilmesítés anatómiája: Kertész Imre „Sorstalanság” című regénye és Koltai Lajos filmje

A szefárd történelem és kultúra
-Kik azok a szefárdok?
-A keleti szefárdok a 19. századtól a soáig
-A szefárdok nyelve és folklórja
-A szefárd irodalom

A zsidó zene
-A Biblia zenéje
-A II. Szentély pusztulása után a felvilágosodásig
-A zsidóság világi zenéje
-A 20. század tendenciái

Zsidó gondolkodók, zsidó filozófiai irányzatok I.
-Az emberi szabadság és az isteni törvény viszonya a talmudi bölcseletben
-A kiválasztottság tanának értelmezése a középkorban
-Korai modern zsidó bölcselet a 16. és a 17. században
-Leibowitz és Soloveitchik – fejezetek a modern zsidó bölcseletből

Zsidók és nyelvek
-A héber nyelv története
-A „zsidó nyelvek”
-A zsidóság és a nyelvek viszonya
-A héber írás története

Lebegyev Judit, Radnóti Zoltán, Fehéri György, Balázs Gábor, Biró Tamás, Gantner Brigitta Eszter, Peremiczky Szilvia, Klembala Géza

3. évfolyam

Zsidó identitások 1945 után
-A zsidóság Magyarországon 1945 után – történeti kontextus
-A zsidóság Magyarországon 1945 után – Identitásstratégiák
-Kihívások ma
-Új diskurzusok: Európai zsidó identitás?

A zsidóság és a kereszténység kapcsolata az ókortól napjainkig
-1.-4.

Bevezetés a jiddis nyelvbe, irodalomba és kultúrába I.
-A jiddis nyelv kialakulásának és fejlődésének politikai-történelmi háttere
-A jiddis születése és legfontosabb jellemzői. A jiddis beszélői közegének hagyományos világa
-A jiddis nyelv és dialektusai
-A korai jiddis nyelv és irodalom

Bevezetés a zsidó vallásjogba, a halakhába
-Halakha – a rabbik tudománya
-A szóbeli tóra
-A halakha főbb területei
-Halakhikus kodexek

Zsinagógaépítészet
-Zsinagógaépítészet filozófiai háttere, rövid egyetemes zsinagógatörténet
-Magyar zsinagógatörténet
-Fontosabb vidéki zsinagógák
-Budapest jelentősebb zsinagógái

Zsidó művészet az ókorban és koraközépkorban
-A zsidó művészet kezdetei: az Első Templom időszaka
-A Babilóniai uralom végétől a második szentély pusztulásáig, A Második szentély kora (i.e. 539 – i.sz. 70)
-Zsidó Művészet a Római korban
-Zsidó művészet a későantik – bizánci időszakban (4. – 8. század)

Bevezetés a jiddis nyelvbe, irodalomba és kultúrába II
-A modern jiddis irodalom kialakulása. A jiddis irodalom „klasszikusai”.
-A jiddis avantgárd kialakulása és legfontosabb képviselői

Folyt.Köv.

Lebegyev Judit, Biró-Nink Beáta, Visi Tamás, Komoróczy Szonja Ráhel, Gantner Brigitta Eszter, Dobos Károly Dániel, Pécsi-Pollner Katalin, Klein Rudolf

Támogatók:
American Joint Distribution Committee Office for Hungary
Dutch Jewish Humanitarian Fund
L. A. Pincus Fund for Jewish Education in the Diaspora, Israel
MAZSIHISZ
MAZSÖK

You may also like...