Vidám költészet címmel humoros irodalmi összeállítás a Vigalomban

„Vidám költészet” címmel humoros irodalmi összeállítást láthatnak az érdeklődők a Váci Világi Vigalom idején 2014. július 20-án, 18 órai kezdettel, Vácott a Mároki kocsma udvarán. (Vác, Széchenyi u. 40. Esős napon az emeleti teremben.) 
Az előadás megtekintése ingyenes.

A Borsszem Jankó egy politikai élclap volt, mely 1868 és 1938 között jelent meg Budapesten. Fénykorát a 19. században élte. Olvasói elsősorban a városi nagypolgárság, leginkább a pesti zsidóság köreiből kerültek ki.
A korszak élclapjai közt a legnagyobb sikert érte el kétezres példányszámával, ami időnként még efölé is emelkedett.
Az első évek állandó gárdáját a lap alapítása idején húsz-egynéhány éves, tehetséges és felkészült polgári értelmiségi fiatalok alkották.
Szellemisége eleinte friss, fiatalos, elegáns humorú, később a fiatalos frissesség eltűnik, bár mindvégig megőrzi vitriolos élcelődőkedvét.
Az első világháborút követően a lap példányszáma jelentősen lecsökken.
A „Vidám költészet” ezt a humoros hangulatot kívánja a megjelenteknek átadni.
Karinthy Frigyes „Így írtok ti” című művével új műfajt teremtett. Ő „irodalmi karikatúrának” nevezte. Kortársai (például Tóth Árpád) és a későbbi költői nemzedék (Heltai Jenő) is szívesen írt ironikus verseket.
Schöpflin Aladár fogalmazta meg az örök igazságot, hogy az egyéniség minden korban időszerű.
„A rímhányó Romhányiként emlegetett zseni pimasz éleslátásával szinte egyszerre mutatott rá emberi gyengeségeinkre és a magyar nyelv nagyszerűségére. Véleményét, intelmeit gyakran rajzfilmfigurák vagy kedves állatkák szájába adta, s bármily könyörtelen véleménnyel is bírt rólunk, nevettünk briliáns humorán”. Olvasható róla. Ő abban tért el Karinthy Frigyes „irodalmi karikatúráitól”, hogy az emberi gyarlóságot állatfiguráival mondatja el.
 
 
 
Péter Péter költő érzékeny a humorra. Versparódiái, prózai szövegei, a Karinthy- hagyomány folytatásaként szólalnak meg, de szerepet kapnak verseiben a minden napi élet furcsaságai is.
A kortársak közül: Soós Zoltán, Novák József ironikus hangvételű művei egészítik ki az összeállítást.
Közreműködnek: Heinl Éva, Csernák Zsuzsa, Péter Péter, Kocsis György
Szerkesztette: Székelyhidi Ferenc és Péter Péter
A műsorban: Karinthy Frigyes, Tóth Árpád, Heltai Jenő, Romhányi József, Soós Zoltán, Péter Péter, Novák József versei, írásai hangoznak el. 
Az összeállítás kétrészes.
 

You may also like...